Rejestracja

I etap rejestracji potrwa od 3 do 26 czerwca 2020 r.

Przypominamy, że wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją REGULAMINU.

Aby wypełnianie formularza poszło sprawnie – przygotuj skany dokumentów wychowawcy, dane kontaktowe do siebie i/lub patrolowego oraz rozmiary koszulek wszystkich zgłaszanych osób.

ZAREJESTRUJ SIĘ!

 

Wycinek z Regulaminu o rejestracji:

Rejestracja elektroniczna poprzez stronę zlot.1944.pl/rejestracja

1.1. ETAP 1 (rejestracja główna): 3 czerwca 2020 roku – 26 czerwca 2020 roku

1.2. ETAP 2 (rejestracja dodatkowa): 1 lipca 2020 roku – 10 lipca 2020 roku. Rejestracja dodatkowa odbędzie się tylko i wyłącznie w przypadku stwierdzenia wolnych miejsc po zamknięciu rejestracji głównej, informacja o rejestracji dodatkowej będzie przekazana za pomocą strony Zlotu i kanałów aktualności.

2. Sposób rejestracji

2.1. Osoba pełnoletnia posiadająca stosowne dokumenty umożliwiające jej pełnienie funkcji wychowawcy podczas obozu harcerskiego rejestruje swoje konto w systemie rejestracji poprzez wypełnienie formularza Rejestracji Wychowawców.

2.2. Wychowawca rejestrując konto zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w Zlocie.

2.3. Po utworzeniu konta Wychowawca posiada możliwość stworzenia patroli wraz z uczestnikami.

2.3.1. Patrole – należy określić jego nazwę, kategorię wiekową. Patrole powinny liczyć od 5 do 9 osób (razem z patrolowym), w innym przypadku będą odrzucone.

 2.3.3. Uczestnicy – należy określić ich imię, nazwisko, wiek, płeć. Określamy również patrol, do którego uczestnik ma być przypisany.

2.3.4. Określenie patrolowych – po przydzieleniu uczestników do danych patroli mamy możliwość mianowania jednego z uczestników patrolowym. W momencie mianowania patrolowego należy uzupełnić jego numer telefonu, adres e-mail oraz adres pocztowy patrolu.

2.4. Wychowawca po rejestracji konta ma możliwość zgłoszenia maksymalnie 20 uczestników, w przypadku chęci zgłoszenia większej liczby uczestników może dodać dodatkowego wychowawcę – dodatkowy wychowawca również musi być obecny podczas całego Zlotu.

2.5. Po zakończeniu wprowadzania wszelkich danych wychowawca poprzez system wysyła swoje zgłoszenie do organizatora w celu weryfikacji danych, organizator może przyjąć zgłoszenie, co jest równoznaczne  z potwierdzeniem zapisania na Zlot lub odrzucić do edycji w celu poprawy danych.

3. Po pozytywnej weryfikacji danych wprowadzonych przez Wychowawcę do systemu, Organizator zatwierdza Zgłoszenie.

4. Po zatwierdzeniu zgłoszenia przez Organizatora (każda organizacja harcerska dla patroli do niej należących), Organizator (j.w) przesyła Wychowawcy elektroniczną wersję kart uczestników wypoczynku do wypełnienia przez uczestników. Wychowawca jest zobowiązany do dostarczenia Komendantowi wypoczynku wypełnionych kart uczestników w wersji elektronicznej (skany) w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2020 r. oraz oryginałów przesłanych pocztą do 21 lipca 2020 r..

5. W przypadku niedostarczenia kart, dostarczenia kart nieprawidłowo wypełnionych lub niekompletnych, Organizator ma prawo do usunięcia zgłoszenia.